Week9

   Week 9
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (Home)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
- มีจิตนาการสร้างสรรค์งานจากตัวเลข
ชื่อกิจกรรม : ตัวเลข
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนทักทายและทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- นักเรียนกำหนดรู้ลมหายใจเข้า-ออกของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน คนละ 1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ในขณะรับ-ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณกันแอย่างนอบน้อม
- นักเรียนเลือกเขียนตัวเลข 0-9 โดยเลือกหนึ่งตัว ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับตัวเรา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตัวเลขมีอิทธิพลกับตัวเราอย่างไร?”
- นักเรียนวาดภาพตัวเลขที่คิดว่ามีอิทธิต่อตนเองและต่อเติมตัวเลขนั้นให้เป็นภาพที่บ่งบอกถึงตัวตนของเรา
- สุ่มนักเรียนแสดงภาพให้ดู แล้วให้เพื่อนในห้องเป็นคนบอกว่าเห็นภาพอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร? ( ไม่ต้องเฉลยว่าเป็นตัวเลขอะไร )
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
 นักเรียนมีวิธีสังเกตหรือคาดเดาอย่างไรว่าเพื่อนเขียนเลขอะไร และสื่อถึงอะไร (นอกจากคนที่อยู่ข้างๆ)
ในชีวิตจริงๆของเรา นักเรียนมีโอกาสเข้าใจผิดเกี่ยวสิ่งต่างๆ หรือไม่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ นักเรียนควรตัดสินทันทีที่เห็นหรือไม่?”
- นักเรียนเขียนมุมมองของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้?”
- นักเรียนเก็บผลงานจากเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามคุณครูทั้งซ้ายและขวามือต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู  ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ:
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

- กระดา
- ปากกา
- เพลงสปาผ่อนคลาย

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (โยคะ
รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
ชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  :
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  :
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าภูเขา
·     ท่าต้นไม้
·     ท่าเก้าอี้ 2 ขา
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่าเต่า
·     ท่าหงส์
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่างูเห่า
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
พุธ
- ศิลปะ ดนตรี
- วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ชื่อกิจกรรม : คาร์เนชั่น
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- นักเรียนกำกับสติ ด้วย Brain gym 2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง(นิ้วโป้งกับนิ้วก้อย และ ขนมจีบกับซาลาเปา)
ขั้นกิจกรรม :
-         ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนสังเกต
-         ครูแนะนำสื่อ (กระดาษทิชชู) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?” “สิ่งนี้มีโทษอย่างไรบ้าง?” “นักเรียนเจอสิ่งนี้ที่ไหนบ่อยที่สุด?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์  2 ใบ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษทิชชู 4 แผ่น ลวด 1 เส้น) โดยส่งด้านซ้ายและขวา ก่อนจะรับ –ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ได้หน้าของตนเอง
-         ครูอธิบายให้นักเรียนอธิบายฟัง พร้อมลงมือทำพร้อมกัน
1) เรียงกระดาษทิชชู 4 แผ่นให้ซ้อนทับกัน พับกลับไปกลับมาเหมือนรูปพัด
2) มัดด้วยลวดตรงกลางกระดาษทิชชูที่พับแล้ว
3) ค่อยๆ คลี่กระดาษทิชชู ขึ้นทีละแผ่นจนครบ
-         ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าอะไร เคยเจอที่ไหนบ้าง?” “นักเรียนอยากมอบดอกไม้ชนิดนี้ให้กับเพื่อคนไหนใครในชั้นเรา และอยากบอกอะไรกับคนนั้น
-         นักเรียนนำเสนอผลงาน พร้อมกับเก็บผลงานใส่ในแจกัน โดยเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้กับคุณครู ส่งต่อมาทางด้านซ้ายไปขวาให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ –ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- ตะกร้าอุปกรณ์  2 ใบ (กระดาษทิชชู 4 แผ่น ลวด 1 เส้น = 1 ชุด)
 - เพลงบรรเลงผ่อนคลาย
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  
นิทาน  เรื่องเล่าประสบการณ์

 ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- ทักษะการสื่อสาร
- การคิดวิเคราะห์
ชื่อกิจกรรม : สำนึกรักบ้านเกิด
ขั้นเตรียม :
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูและนักเรียนทักทายทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง (ท่ากำ แบ  และท่าจีบ  แอล 
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม  
- คุณคุณครูเปิดคลิปสำนึกรักบ้านเกิดให้นักเรียนดูตอน คิดถึงลูก
- เมื่อดูคลิปจบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไร?”  “ถ้านักเรียนเป็นคนในคลิปนี้นักเรียนอยากจะบอกอะไร?”  “นักเรียนคิดว่าคลิปสื่อถึงเรื่องอะไร?”
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษ
- ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในวันนี้
- ครูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower  ชื่นชม  ขอบคุณคลิปขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน
- คลิปสำนึกรักบ้านเกิด
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ศุกร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ (มายา Illusion)
- เห็นความเป็นมายาของนาฬิกาเกิดจากมนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : นาฬิกาสื่อความหมาย
ขั้นนำ :
- ครูและนักเรียนทักทาย ทำความเคารพซึ่งกันและกัน
- ครูพานักเรียน แตะสัมผัสอวัยวะ10 ท่า
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำนาฬิกามาวางข้างหน้าครูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร?”
- ครูนำเอานาฬิกาให้นักเรียนดูนักเรียนทุกคนได้สัมผัสนาฬิกา  จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นนาฬิกาแล้วคิดถึงอะไร?”
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย
- ครูแจกกระดาษครึ่ง  A4 ให้นักเรียนคนละ1 แผ่น ปากกาคนละ 1 ด้าม ขณะรับ-ส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นาฬิกาเกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จของเราอย่างไร?”
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของนาฬิกาที่เกี่ยวกับความสำเร็จ
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชมและความตั้งใจของนักเรียนทุกคน
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
- นาฬิกา
- กระดาษ
- ปากกา
- เพลงสปา


ตัวอย่างกิจกรรมวันพุธ

ขัั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

  

 

 

ขั้นจบ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น